Rutas

– Vi gør det sammen

RUTAS er en beskrivelse af vores kerneværdier: Relation, Udvikling, Trivsel ogAnerkendelse, Sammenhold 

Børne- og ungehjem

RUTAS er et socialpædagogisk børne- og ungehjem beliggende i Sorø kommune oprettet i henhold til Barnets lov § 43 stk. 1. nr. 6 og stk. 3 og Lov om Social Service § 107. RUTAS har to afdelinger og er godkendt til 12 pladser af Socialtilsyn Øst hhv. 6 pladser på Afdeling ØST, Dr Sells Vej 14a, Dianalund og 6 pladser på Afdeling SYD, Døjringevej 41, Sorø.

RUTAS er oprettet med en fælles mission omkring at skabe et professionelt socialpædagogisk børne- og ungehjem med fokus på udvikling og trivsel ved de anbragte børn og unge.

RUTAS er et åbent og familiært børne- og ungehjem for børn og unge der har brug for at lave en grundlæggende ændring af deres livsstil for at komme tilbage til det gode ungdomsliv med fornuftige værdier med en positiv og aktiv hverdag. Vi har fokus på de unges ressourcer og styrker i stedet for deres udfordringer.

Rutas
Til den Unge
Til Samarbejdspartnere

VI TROR PÅ OG ARBEJDER UD FRA:

At en struktureret hverdag med forudsigeligt indhold vil bidrage til en positiv udvikling ved den enkelte unge.

At de unge skal arbejde med deres selvforståelse herunder bevidstgørelse omkring egne udfordringer og ressourcer samt udvikling af alternative tankemønstre og selvstændige instruktioner, der bidrager til at mindske konflikter og samtidig øger deres sociale kompetencer.

At de unge etablerer nye prosociale adfærdsmønstre som f.eks. kan erstatte verbal eller fysisk aggression og/eller tilbagetrækning.