Udslusning og efterværn

Vi tilbyder vores unge botræning, udslusning og efterværn jf. SEL. § 76 efter den unge er fyldt 18 år. Foranstaltningen kan gælde indtil den unge er fyldt 23 år.

RUTAS er godkendt til at være midlertidige botilbud for unge jævnfør SEL § 107.

Et ophold på RUTAS kan således afsluttes med udslusning til egen bolig, med hjælp og støtte fra RUTAS, hvor der bliver udarbejdet og skræddersyet en individuel struktur- og udslusningsplan for den enkelte beboer, som er meget nøje tilpasset den enkelte unges kompetencer og ståsted.

Det varierer meget fra ung til ung, hvor intensiv kontrollen skal være, men som udgangspunkt er kontrollen massiv i opstarten. Det er meget vigtigt at opstartsfasen går godt for udslusningens videre forløb.

På RUTAS arbejder vi ud fra følgende udslusningsmodel

Den unge bliver efter et halvt års botræning på børne- og ungehjemmet sluset ud i egen bolig. Kontaktpersonen hjælper med indretningen og div. indkøb dertil. Uddannelse/arbejde påbegyndes, og der bliver udarbejdet overskuelige fremtidsperspektiver i tæt samarbejde med den unge. Der er max. 2 voksne primære kontakter. Det er vores erfaring at 2 voksne pr. ung er optimalt for kommunikationen.

Den unge bliver klædt på til de udfordringer, der måtte være i forbindelse med bolig, økonomi, uddannelse, arbejde, socialisering mv. Gradvist som den unge bliver mere selvstændig og ansvarsbevidst nedsættes støtten/rådgivningen fra RUTAS.
Det er et meget stort skridt for de unge at flytte ”hjemmefra”. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi sikrer os, at de unge er godt rustet, inden de fysisk flytter fra børne- og ungehjemmet.

Til Samarbejdspartnere

BOTRÆNING

Botræning kalder vi trinnet før den reelle udslusning. Den unge og kontaktpersonen udarbejder i fællesskab en arbejdsplan, som bliver forlagt den udslusningsansvarlige. Planen skal indeholde fokusområder, som den unge skal begynde at arbejde med. Områder der er afgørende for, om den unge kan blive rustet til en evt. udslusning i egen bolig.

Der indlægges delmålsmøder af den udslusningsansvarlige for at sikre, at den unge har den rigtige indstilling og modenhed til opgaven. Udslusning på RUTAS er et tilbud til de unge der kan og vil prøve kræfter med et begyndende voksenliv. Udslusning på RUTAS er i høj grad et teamwork, hvor begge parter kan lære meget af hinanden. De ansvarlige voksne på projektet stiller sig til rådighed med erfaring og gode råd, når der bliver behov for det.

AMBITIONERNE MED BOTRÆNING

  • Overholde aftaler, lægebesøg mm.
  • Ansvarlighed/modenhed. Tage vare på sig selv
  • Tøjvask, hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, personlig pleje
  • Forståelse for økonomi og budgetter
  • Sociale kompetencer, et positivt netværk
  • Aktivt deltagende og et stabilt fremmøde ift. uddannelse/skole/beskæftigelse

Et typisk botrænings-forløb på RUTAS varer ca. ½ år – 1 år. Dette afhænger meget af den enkelte unges parathed og selvstændighed. De voksne skal, igennem dette forløb, hjælpe den unge og korrigere og revidere mål og delmål, når det bliver nødvendigt.
Fra udslusningens start og tre måneder frem skal børne- og ungehjemmet have et værelse på standby, hvis nu projektet kikser. Det er en form for sikkerhedsforanstaltning, som tager hensyn til den unge, der måske er kommet på andre tanker, eller som ikke kunne klare kravene ved en sådan udfordring.

Udslusning på RUTAS er et tilbud, som beboerne kan benytte sig af, tilbuddet er ikke nødvendigvis en del af opholdet.
Det er meget vigtigt for os på RUTAS, at hjælpe den unge videre i livet og sørge for, at overgangen til voksenlivet bliver så problemfrit så muligt. Vi er meget realistiske omkring den unges kvaliteter og ambitioner. Beboeren er med under hele planlægningen og har derfor også medansvar for disse beslutninger.

HJÆLP OG VEJLEDNING TIL INTEGRATION I LOKALSAMFUNDET

Det kan nogle gange være svært for vores beboere, at ”springe i armene” på samfundet og menneskene deri. Vi tager den unge i ”hånden” om nødvendigt og hjælper med kontakt til foreninger, klubber, fritidsjob mm. Vi har et stort netværk at trække på – en god relation til de lokale foreninger og butiksindehavere.

ORGANISERE UDDANNELSE-/ARBEJDSFORLØB

Vi hjælper med at udarbejde en plan for fremtiden. Vi sætter tingene i perspektiv og gør det hele mere overskuelig for den enkelte unge. Igen gør vi brug af vores kontakter til lokalsamfundets erhvervsliv og uddannelsessteder.

ARBEJDE PÅ VENSKABER OG FAMILIÆRE KONTAKTER

Kontaktpersonen fortsætter samarbejdet med familien omkring den unge. Vi ser en vigtighed i at informere om den unges dagligdag og inviterer gerne til delmålsmøder. Vi kender vigtigheden i venskaber og hjælper til med at få ”bygget fundamentet til huset”.