Pædagogiske tilgange

På RUTAS gør vi brug af følgende socialpædagogiske tilgange:

  • Anerkendende tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang
  • Relations pædagogisk tilgang
  • Empowerment

Centralt i vores tilgang er: anerkendelse, udvikling, samarbejde og faglighed. Vores begrundelse for- samt forståelse af disse begreber er følgende:

Anderkendelse

  • Vi tager udgangspunkt i det menneske, som vi møder
  • Vi har fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder
  • Vi respekterer den unges/borgerens egne holdninger, og vi er anerkendende og lydhøre, og betragter borgeren som en aktiv medspiller. Målet for vores arbejde er at støtte den unge/borgeren i at fremme denne selvstændighed.

UDVIKLING

Ud fra ovenstående anerkendende tilgang er vi, i RUTAS børne- og ungehjem, overbevist om, at vi vil kunne støtte og fremme den enkelte unges/borgers udvikling. Vi har i vores arbejde primært fokus på at fremme den enkelte borgers ressourcer. Vi støtter den unge i at udvikle sig til at blive så selvhjulpen og selvforvaltende. Vores hovedopgave at støtte den unge i at kunne mestre eget liv

SAMARBEJDE

Positiv udvikling er betinget af et gensidigt samarbejde mellem den unge og dennes pårørende, RUTAS børne- og ungehjem medarbejdere og sagsbehandlere. Vi vægter derfor et tæt samarbejde og kommunikation mellem borgeren, kommunen og dennes sagsbehandlere, og andre offentlige instanser såsom læger, jobcenter, psykiatere mm. højt.

MÅL

På RUTAS børne- og ungehjem arbejder vi efter tydelige mål, som er beskrevet i de unge mål og udviklingsplaner. Vi opfatter det som et vigtigt ansvar kontinuerligt at afstemme med sagsbehandleren, hvorvidt den unges/borgerens indsatsmål/formål fortsat stemmer overens med de behov, som borgeren reelt har. Vi prioriterer ligeledes dokumentation højt i form af statusrapporter og dagbogsnotater.

FAGLIGHED

Vi har en dynamisk og ressourcestærk personalegruppe med en bred faglighed, således at vi kan supplere hinanden i det daglige arbejde. Der afholdes personalemøder, samt fællesmøder, hvor personalet mødes. Der bliver endvidere tilbudt ekstern supervision og der er mulighed for efter- og videreuddannelse.