Tværfaglight samarbejde

Vi prioriterer et tæt samarbejde med alle som har en professionel eller privat relation til de unge som er tilknyttet børne- og ungehjemmet. Det kan være skoletilbud, UUV, læge, psykiatrien, psykolog, sagsbehandler, familieplejekonsulent, misbrugsbehandlingstilbud og lign.

FORÆLDRE OG PÅRØRENDE

Vi ved at en tryg tilknytning til barnets primære voksne og en stabil kontakt med barnets biologiske forældre er elementer, der har betydning for barnets psykiske udvikling.

Barnets oplevelser og erfaringer med samværene bliver helende fortællinger i barnets liv.
Nøglen til en vellykket anbringelse ligger ofte i et tæt forældresamarbejde. Vi vil gerne involvere forældrene i deres barns dagligdag, og vi ser forældrene som vigtige sparringspartnere i udviklingsarbejdet med de unge. Forældrene kender deres barn bedst, og sidder inde med værdifuld information i forhold til deres barn.

Vi har gennem mange år erfaret, at nært forældresamarbejde øger forældreevnen og sammenhængskræfterne i familierne.

Dette vil ofte ske telefonisk mellem kontaktpersonen og forældrene, men vi tager også gerne på hjemmebesøg og modtager gerne besøg af forældre og familie på børne- og ungehjemmet. Dette dog altid ud fra forudgående aftale med personalet i huset. For de der kommer langvejs fra, er der også mulighed for at overnatte.

I vores forældresamarbejde tilbyder vi blandt andet hjælp til at skabe en struktur i besøget, samt lægge en plan for, hvilke aktiviteter familien kan foretage sig sammen. Vi yder ligeledes støtte og rådgivning til familien.

Vi afholder to årlige og traditionsrige arrangementer. Et julearrangement, som afholdes i december og en sommerfest, der afholdes i juni måned før sommerferien.