Visitation og kontakt

Alle henvendelser omkring mulig visitation af en ung til RUTAS bedes rettet til:

Forstander, Yasin Avci
YA@RUTAS.dk
+45 2912 0010

VISITATIONSPROCES

På RUTAS har vi udarbejdet vores egen interne og grundige visitationsproces. Anbringende myndighed fremsender relevante sagsakter som vil indgå i RUTAS børne- og ungehjems interne visitation herunder vurdering om den unge er omfattet af målgruppen, om vil passe ind i nuværende ungegruppe samt placering på korrekt afdeling.

RUTAS fremsender efterfølgende en vurdering hvorvidt den unge er omfattet af RUTASs målgruppe samt mulig behandlingsplan.

SAMARBEJDE

Vi ønsker et tæt og kontinuerligt samarbejde med anbringende myndighed og andre relevante samarbejdspartnere. Vi vægter tilgængelighed og fleksibilitet rigtigt højt i vores samarbejde.

Vi fremsender løbende skriftlige orienteringer til anbringende myndighed og udarbejder statusrapporter hhv. efter 3. og 6 måneder samt efter behov.

SKOLEVISITATION

Som et led i visitationsprocessen, kontaktes PPR i Sorø, med henblik på at have et relevant skoletilbud klar, allerede når den unge indskrives hos RUTAS. Såfremt visitationsprocessen, af forskellige årsager, er af en så kort varighed, at det ikke er muligt at have et relevant skoletilbud klar ved indskrivningen, søger man, gennem PPR, at finde et egnet skoletilbud, hurtigst muligt efter indskrivningen.