Daglig dag

Vi vægter vi ro, nærvær og fællesskab højt. Hverdagen i huset er tilrettelagt efter det samlede fællesskab, dog altid med hensyntagen til hver enkelt unges behov og færdigheder. Vi har daglige rutiner og individuelle aktiviteter på vores børne- og ungehjem. Vi forsøger at gøre hverdagen så hjemlig og almindelig som muligt.

På RUTAS arbejder vi hen imod, at de unge deltager aktivt i dagligdags gøremål som rengøring, tøjvask, madlavning og indkøb. Dette er et mål for hele organisationen, uanset om man er bosat på vores børne- og ungehjem eller bor i sin egen lejlighed.

Personalet vil altid motivere de unge til at disse gøremål bliver udført, da vores tilgang er, at gode, stabile, ryddelige og rene rammer, skaber grundlag for indlæring, udvikling og gode livsværdier.

Udover de basale dagligdags gøremål benytter vi os også en del af lokalområdets foreningsliv. Lokalområdet byder på en masse forskellige aktiviteter;

  • Fodbold
  • Håndbold
  • Svømning
  • Ridning
  • E-sport
  • Ungdomsklub
  • Fitness
  • Boksning

Som udgangspunkt forsøger vi at motivere vores unge til at komme ud i nærområdet og indgå i andre sociale kontekster end dem de er i til dagligt. Hvor det at være en del af det lokale foreningsliv er en god indgang til et andet socialt miljø/fællesskab. Der tages naturligvis højde for den enkelte beboer og dennes interesser.

Vi forsøger også, i fællesskab med de unge, at planlægge aktiviteter eller ture uden for det umiddelbare lokalområde. Dette er mest med henblik på at de unge kommer til at opleve kulturelle begivenheder, koncerter, foredrag eller andet. Det kunne f.eks. være en tur til en landskamp i parken eller til en større koncert et sted i landet.