Faglige metoder

På RUTAS anvender vi følgende metoder:

  • Motiverende samtaler (MI)
  • Social færdighedstræning

Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor vi udfører fremkalder, undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring.

Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt og fysisk inaktivitet. Den motiverende samtale bruges primært i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse.

Socialfærdighedstræning udspringer fra social læringsteori og kognitivadfærdsterapi. De læringsmetoder der understøtter de unges egne færdigheder og øger de unges bevidsthed omkring de følelser samt handlinger der er på spil i forskellige situationer – typisk i samspil med andre. Der vil være fokus på at træne de unges sociale færdigheder samt deres evne til selvbeherskelse og kontrol af vredesudbrud.

Metoderne er valgt med udgangspunkt i vores målgruppe og forventede udfordringer samt udviklingsområder. Vi mener at metoderne retter sig mod unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Det kan være unge med svage sociale færdigheder, unge der mangler selvbeherskelse og unge der mangler evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk.